december 2022 - juni 2023

  • Mediaraven
  • Flan Caramel

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Vlaanderen_verbeelding werkt - resize 3

Lopend

Projectcoördinatie :
Rozelien Van Erdeghem
Looptijd:
december 2022 - juni 2023
Partners:
  • Mediaraven
  • Flan Caramel
Opdrachtgever:

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Vlaanderen_verbeelding werkt - resize 3
Status:
Lopend

Kinderrechten in de digitale wereld | Ontwikkeling van een kindvriendelijke vertaling

Waarom dit project?

Uit de omgevingsanalyse van het JKP blijkt dat er verschillende uitdagingen en problematieken zijn op vlak van mediawijsheid bij kinderen en jongen. Zo is er een nood aan het ontwikkelen van een brede waaier aan mogelijkheden om geïnformeerd, actief en creatief om te gaan met alle vormen van online en offline media.

Eén van de doelstellingen in het JKP is om in te zetten op kennisopbouw bij kinderen en jongeren over hun rechten zodat zij sterker staan in het beschermen van hun integriteit. Daar geeft dit project mee vorm aan.

Ook op internationaal en Europees niveau leeft het thema ook. De laatste jaren zijn er een aantal beleidskaders uitgezet en instrumenten ontwikkeld die dieper ingaan op de wisselwerking tussen de digitale wereld, kinderen en jongeren en hun rechten:

Uit onderzoek blijkt dat het mediagebruik van kinderen uit de tweede en derde graad van het lager onderwijs nauw aansluit bij dat van jongeren in het middelbaar. Toch focussen heel wat initiatieven over mediawijsheid en informatie op oudere jongeren. Op dit moment is er een leemte wat betreft informatie over de rechten van kinderen in de digitale wereld voor kinderen uit de tweede en derde graag lager onderwijs.

Wat willen we bereiken?

Door in te zetten op de bewustmaking van kinderrechten in de digitale wereld en de mogelijkheden van kinderen en jongeren, werken we naar kritisch burgerschap. 

Wat gaan we concreet doen?

De ontwikkeling van kindvriendelijke informatie over de rechten van kinderen in de digitale wereld. We focussen op kinderen van 9 tot 13 jaar. We kiezen resoluut voor een participatief traject en ontwikkelen samen met kinderen het product.

We werken in drie grote stappen richting kindvriendelijke versie:

  1. Vooronderzoek: een afgebakende studie van recent wetenschappelijk onderzoek en een scan van bestaande producten die kinderrechten in de digitale wereld kindvriendelijk uitleggen.

  2. Uitwerken van een methodologisch kader: bepalen van de aanpak waarbij de betrokkenheid van kinderen tussen 9 en 13 centraal staat. Zowel de vormgeving van het product, de inhoud en de evaluatie van het geheel gebeuren in samenspraak met de doelgroep.

  3. Ontwikkeling eindproduct: participatief traject met kinderen uit het 4e – 6e leerjaar waarbij we hun input verwerken tot een product.

De rol van KeKi

KeKi heeft een trekkende rol in dit project. Er is nood aan specifieke expertise en daarom zetten we in op partnerschappen. We werken samen met …

  • Mediaraven voor de uitrol van de workshops in de scholen.

  • Flan Caramel om alle input om te toveren tot een grafisch sterk eindresultaat.

  • Mediawijs, tZitemzo en WAT WAT om advies te geven over de uitwerking …

Link met kinderrechten?

De digitale wereld brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, maar kinderrechten blijven dezelfde. Het is enkel de context die verandert. Met andere woorden, ook in een digitale wereld hebben kinderen recht op alle kinderrechten. Dit wordt ook duidelijk in Algemene Commentaar nr. 25 van het VN-Kinderrechtencomité waar de link tussen kinderrechten en de digitale wereld wordt verduidelijkt.