Aanbod

Wat kan KeKi voor jou betekenen?

Op zoek naar een kennis - of onderzoekspartner?

Breng je graag een kinderrechtenperspectief binnen in jouw project of professionele context? Wil je graag een kinderrechtenpartner in jouw klankbordgroep of als deelnemer tijdens een cocreatietraject?

Of ben je op zoek naar een partner voor een kortdurend en afgelijnd onderzoek? Neem contact op ons met ons en wij bekijken de mogelijkheden.

Research on Stage

Dankzij KeKi werd het Touristenproject van de Vlaamse Jeugdraad een kwaliteitsvol belevingsonderzoek met een hyperrevelant en uitgebreid rapport voor beleidsmakers en jeugdwerkorganisaties. Ze waren bovendien enorm betrokken om het algehele participatieve project zo goed mogelijk op maat van kinderen en jongeren te brengen

Jihad Van Puymbroeck

Interesse in een vorming?

Wij voorzien een vormings- en coachingsaanbod voor professionelen op onderzoeks-, beleids- of praktijkniveau met kinderrechten aan de slag willen gaan.

We horen graag jullie specifieke vraag en beschikbare tijd en werken graag een voorstel uit.

Een greep uit ons aanbod:

  • Kijken met een kinderrechtenbril: hoe pas je een kinderrechtenperspectief toe in jouw specifieke context?

  • Een verdieping in kindbeelden: hoe kijken jij en jouw collega’s naar kinderen en jongeren en welke invloed heeft dit op jullie dagelijks werk?

  • Aan de slag met het stappenplan 'Belang van het kind'

  • ...

12-01-22 Jint Sonar-70

De vormingen die ik volgde bij KeKi brachten me steeds nieuwe inzichten. Deze stimuleren mij steeds om dieper na te denken over het thema kinderrechten in de ruime betekenis van het woord. De contacten met KeKi leerden me ook andere organisaties kennen die bezig zijn met de leefwereld van kinderen en jongeren.

Sarah Vanden Herrewegen, Maatschappelijk werker Huis van het Kind

KeKi Kinderrechtendatabank

De databank geeft een overzicht van instrumenten, Vlaams onderzoek en wetenschappelijke nationale en internationale publicaties over kinderrechten. Je kan de databank consulteren in het Nederlands en het Engels.

KeKi werkt aan een nieuw verhaal voor het inventariseren en verspreiden van wetenschappelijke kennis omtrent kinderrechten. De databank zal niet meer kunnen geraadpleegd kunen worden na mei 2023.

Onderzoek

Wij beantwoorden ook infovragen

Je kan bij KeKi ook terecht voor korte infovragen, gerelateerd aan een kinderrechtenthema. Deze vragen kunnen gaan over de toepassing van kinderrechten, over kinderrechtenonderzoek, over andere organisaties …

Op zoek naar individueel juridisch advies of informatie over rechten in een specifieke context?

KeKi biedt algemene informatie over kinderrechten. Voor meer specifieke ondersteuning, wijzen we je graag de weg naar andere organisaties.

Wegwijzer