Over ons

Wat we doen

Onze missie en visie

KeKi streeft ernaar de positie van alle kinderen en jongeren in de samenleving te versterken en erkennen. Kinderen en jongeren leven en groeien op in een samenleving die hun medeburgerschap erkent, met oog voor de diversiteit van elk. Ze zijn volwaardige deelnemers en mogen en kunnen mee vorm geven aan die samenleving.

Het respecteren en waarborgen van kinderrechten staat hierbij centraal.

Het Kenniscentrum Kinderrechten ...


... inspireert zowel praktijk, beleid als onderzoek om te vertrekken vanuit een kinderrechtenreflex.

... biedt praktijkmedewerkers concrete handelingskaders en instrumenten om kinderrechten te realiseren in hun dagelijkse praktijk.

... werkt samen met onderzoekers om hun kennis en inzichten te verspreiden naar diverse contexten.

... inspireert beleidsmakers om bij het vormgeven van beleid te vertrekken vanuit kennis over kinderrechten.

Om dit te realiseren slaat KeKi de brug tussen praktijk, onderzoek en beleid.
Dialoog en verbinding zit in ons DNA.

Kind missie

Onze werkingsprincipes

Wetenschappelijk

We baseren ons op resultaten van wetenschappelijk onderzoek en werken vanuit een wetenschappelijke methode: systematisch, onderbouwend en analytisch.

Interdisciplinair

We bekijken kinderrechten vanuit verschillen perspectieven, verder dan de juridische en sociale wetenschappen.

Kritisch-constructieve houding

We durven bestaande structuren kritisch in vraag stellen en treden tegelijkertijd op als constructieve partner met oog voor innovatieve oplossingen.

Reflectieve dialoog

Onze reflectieve houding en een voortdurende dialoog met verschillende actoren is een constante in het proces van verzamelen, delen en creëren van kennis.

Leefwereld van kinderen en jongeren

We zetten actief in op het binnenbrengen van de leefwereld van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren zijn voor KeKi een brongroep: een bron van kennis, expertise en ervaringen over hun leefwereld

Jongeren

KeKi als kennispartner voor jouw project of onderzoek?

Deel ons jouw project of onderzoek en we kijken of een samenwerking mogelijk is.

Contacteer ons