Kennis

Als kenniscentrum focussen we op onderzoek en regelgeving over kinderrechten, de kennis. Maar anderzijds ook op kunde: hoe kan je kinderrechten toepassen in diverse contexten?

Kinderrechten ... en kinderplichten?

Bestaan er specifieke ‘kinderplichten’, welke zijn dat dan, en hoe gaan we daar best mee om?

 • Kennisartikel
 • Kinderrechten algemeen
meisje zetel

Onderzoek over kinderrechten in de digitale wereld, een overzicht

Veel onderzoek dat we verzamelden focust op het beschermen van het kind en zijn rechten.

 • Kennisartikel
 • Digitale wereld
jongen VR

Kinderrechten in de digitale wereld

De digitale wereld brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, maar kinderrechten blijven dezelfde. Het is enkel de context die verandert.

 • Kennisartikel
 • Digitale wereld
Meisje op tablet

Wij vermelden onze voornaamwoorden, jullie ook?

Op onze website en in onze e-mailhandtekeningen staat vermeld wat de correcte voornaamwoorden zijn voor elke medewerker van KeKi. Graag lichten we toe waarom we dit doen.

 • Kennisartikel
 • Inclusie en diversiteit
meisje regenboog

In het belang van het kind: wat betekent het in het Kinderrechtenverdrag?

In alle beslissingen die worden genomen voor en over kinderen en jongeren moet het belang van het kind een eerste overweging vormen.

 • Kennisartikel
 • Belang van het kind
jongere3

Kinderrechten zijn dichterbij dan je denkt

We komen dagelijks met kinderrechten in contact. Sommige levensdomeinen worden expliciet vermeld, andere zitten impliciet vervat in het verdrag.

 • Kennisartikel
 • Kinderrechten algemeen
Jong kind

Hoe kijk je vanuit een kinderrechtenperspectief?

Als je vanuit een kinderrechtenperspectief kijkt, zet je als het ware een kinderrechtenbril op. Je hebt aandacht voor zowel de juridische als maatschappelijke betekenis.

 • Kennisartikel
 • Kinderrechten algemeen
jongen (1)

Kindbeeld: hoe kijk jij naar kinderen en jongeren?

Het kinderrechtenperspectief stelt een verbindend kindbeeld voorop, met zowel aandacht voor bescherming als actorschap.

 • Kennisartikel
 • Kinderrechten algemeen
jongen (3)

Wat is het kinderrechtenverdrag?

Het Internationaal Vedrag voor de Rechten van het Kind is de belangrijkste en meest gekende bron van kinderrechten.

 • Kennisartikel
 • Kinderrechten algemeen
Jongenn

Wat is de rol van het VN-Kinderrechtencomité?

Het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties controleert of de aangesloten landen zich aan het VN-Kinderrechtenverdrag houden.

 • Kennisartikel
 • Kinderrechten algemeen
jongen (5)

Hoe is het kinderrechtenverdrag ontstaan?

Een blik op de geschiedenis van het IVRK

 • Kennisartikel
 • Kinderrechten algemeen
Kind tekening

Overzicht kernboeken kinderrechten

 • Leeslijst
 • Kinderrechten algemeen
jongen