Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK)

Het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) publiceert bijdragen die een kritische duiding geven bij ontwikkelingen met betrekking tot jeugd en kinderrechten, dit over tal van disciplines, sectoren, levensdomeinen en contexten heen.

KeKi verzorgt het redactiesecretariaat en zetelt in de wetenschappelijke redactieraad.

Wetenschappelijk tijdschrift

Het tijdschrift verschijnt in papieren vorm eenmaal per kwartaal (maart, juni, september en december) met de volgende rubrieken: 

  • een editoriaal, als korte inleiding; 

  • wetenschappelijke artikelen, dit zijn theoretische of empirische, fundamentele of beleids- en praktijkgerichte bijdragen die een kritische duiding geven bij ontwikkelingen m.b.t. jeugd en kinderrechten. Artikelen zijn grondige en systematische analyses van een jeugd- of kinderrechtengerelateerd thema. De lengte van een artikel varieert in de regel van 5000 tot 7500 woorden (inclusief referenties);

  • forumteksten, dit zijn opiniërende bijdragen, uit persoonlijke naam of van een bepaalde organisatie; Forumteksten tellen in de regel tussen 2000 en 4000 woorden.

  • becommentarieerde rechtspraak, geselecteerd vanuit een breed jeugd- en kinderrechtenspectrum; 

  • grondige boekbesprekingen, met een overzicht en kritische bespreking van de inhoud en opvattingen die in het boek worden beschreven. 

Het TJK is door het Gezaghebbend Panel van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand (VABB) gerangschikt als een wetenschappelijk tijdschrift in ranking 1 voor de humane wetenschappen.
In principe publiceert TJK Nederlandstalige bijdragen. Franse en Engelse artikels zijn echter ook welkom, aan een maximum van één andertalige bijdrage per nummer.

TJK-ezine

Het TJK-ezine maakt de verbinding tussen recht en praktijk. Juridische informatie vertalen op maat van niet-juristen, in een toegankelijke taal blijft het eerste doel. Ook praktijkjuristen (jeugdrechters, advocaten, juristen werkzaam in het welzijnswerk,...) zullen hier relevante informatie vinden over de rechtspositie van kinderen en jongeren.

Alle bijdragen van het E-zine zijn toegankelijk voor TJK abonnees.

Jouw bijdrage in TJK?

Wil je zelf een bijdrage verzorgen voor een volgende editie van TJK? Contacteer dan de redactiesecretaris Stefan Aelbrecht. Hieronder vind je de deadlines terug voor de aankomende edities van TJK van 2023:

  • Editie 2023/1 met als auteursdeadline 1 december 2022

  • Editie 2023/2, met als auteursdeadline 1 maart 2023

  • Editie 2023/3, met als auteursdeadline 1 juni 2023

  • Editie 2023/4, met als auteursdeadline 1 september 2023