Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK)

Het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) publiceert bijdragen die een kritische duiding geven bij ontwikkelingen met betrekking tot jeugd en kinderrechten. Dit over tal van disciplines, sectoren, levensdomeinen en contexten heen.

KeKi verzorgt het redactiesecretariaat van de wetenschappelijke redactie. Daarnaast zetelt KeKi ook in de praktijkredactie.

Het TJK bestaat uit een wetenschappelijk tijdschrift en een e-zine.

Wetenschappelijk tijdschrift

Het tijdschrift verschijnt in papieren vorm eenmaal per kwartaal (maart, juni, september en december) met de volgende rubrieken: 

  • een editoriaal, als korte inleiding;

  • wetenschappelijke artikelen, dit zijn grondige en systematische analyses van een jeugd- of kinderrechtengerelateerd thema. Artikelen focussen op onderzoek in het domein van jeugd en kinderrechten, hebben een onderbouwde analyse van praktijken inzake jeugd en kinderrechten of dragen bij aan de theorievorming omtrent jeugd en kinderrechten;

  • forumteksten, dit zijn opiniërende bijdragen, uit persoonlijke naam of van een bepaalde organisatie;

  • rechtspraak, aangevuld met een annotatie.

Het TJK is een peer-reviewed tijdschrift. In principe publiceert TJK Nederlandstalige bijdragen. Franstalige en Engelstalige artikels zijn echter ook welkom.

TJK-ezine

Het TJK-ezine maakt de verbinding tussen recht en praktijk. Juridische informatie vertalen op maat van niet-juristen, in een toegankelijke taal blijft het eerste doel. Ook praktijkjuristen (jeugdrechters, advocaten, juristen werkzaam in het welzijnswerk ...) zullen hier relevante informatie vinden over de rechtspositie van kinderen en jongeren.

Alle bijdragen van het e-zine zijn toegankelijk voor TJK-abonnees.

Jouw bijdrage in TJK?

Deed je onlangs interessant onderzoek? Of nam je deel aan een boeiend evenement? En wil je zelf hierover een bijdrage leveren voor een volgende editie van het TJK? Contacteer dan de redactiesecretaris Rozelien Van Erdeghem. Hieronder vind je de deadlines terug voor de aankomende edities van het TJK:

  • Editie 2023/4, met als auteursdeadline 1 september 2023

  • Editie 2024/1, met als auteursdeadline 1 december 2023

  • Editie 2024/2 (themanummer: belang van het kind), met als auteursdeadline 1 maart 2023