Artikel TJK

  • Corona

Jeugdonderzoeksplatform (JOP)

2022

Type:
Artikel TJK
Thema:
  • Corona
Partners:
Jeugdonderzoeksplatform (JOP)
Jaar:
2022
Bijlage downloaden

Forumtekst TJK | De impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren

Forumtekst TJK 2022/4

Auteurs: Rozelien Van Erdeghem, Ellen Van Vooren & Susan Lagaert

Wat is de impact van de coronamaatregelen op Vlaamse en Brusselse kinderen, jongeren en jongvolwassenen? Met die vraag ging het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) samen met het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) aan de slag. De impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren was de voorbije jaren het onderwerp van onderzoek en bevragingen. Deze informatie bleek echter vaak versnipperd. Er was weinig inzicht in de overkoepelende tendensen, conclusies en blinde vlekken. Om hieraan tegemoet te komen, omvat de overzichtsstudie van KeKi en JOP een analyse van academisch onderzoek, maar ook onderzoek en bevragingen vanuit het maatschappelijke middenveld of beleid in Vlaanderen en Brussel. Midden 2022 werd het op dat moment beschikbare onderzoek verzameld via een systematische literatuurstudie (op basis van het PRISMA-protocol). Er werden in totaal 115 onderzoeken geanalyseerd.

(...)

In deze tekst gaan we niet inhoudelijk in op de verschillende thema’s maar geven we een overkoepelende beschouwing. De focus ligt eerder op de impact van de coronamaatregelen dan op de gezondheidsimpact van COVID-19 zelf. In deze forumtekst gaan we dieper in op de hiaten en de aanbevelingen die volgen uit de overzichtsstudie over onderzoek en kinderrechten.

De volledige overzichtsstudie vind je hier: