Tool

 • Participatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Vlaanderen_verbeelding werkt - resize 3

2023

Type:
Tool
Thema:
 • Participatie
Opdrachtgever:

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Vlaanderen_verbeelding werkt - resize 3
Jaar:
2023
Bijlage downloaden

De participatiecirkel | Een participatieproces met kinderen en jongeren: hoe dan?

Deze publicatie kwam tot stand in het kader van projector REFLECTOR 2.0 en richt zich voornamelijk op de Vlaamse Beleidsmedewerker.

Betrek kinderen en jongeren in jouw beleidsproces

Wat verstaan we onder beleidsparticipatie? Betrek kinderen en jongeren …

 • voordat een beslissing genomen wordt en ga oprecht met hun inbreng aan de slag.

 • zodat een beslissing genomen wordt die aansluit bij wat kinderen en jongeren zelf belangrijk vinden.

 • nadat een beslissing genomen werd, met de mogelijkheid om gemaakte keuzes in vraag te stellen en weer opnieuw te beginnen.

Gebruik de participatiecirkel als houvast

Je bent overtuigd, maar je hebt nog een heleboel vragen?

 • Hoe bepaal ik wanneer we met kinderen en jongeren aan de slag gaan?

 • Hoe ziet zo’n participatiemoment er het beste uit?

 • Is het écht wel een meerwaarde om kinderen en jongeren te betrekken?

 • ...

Bij de start van een participatieproces zie je misschien de bomen door het bos niet meer. Wij ontwikkelden de participatiecirkel en helpen je graag op weg. 

21 reflectievragen wijzen je de weg

Aan de hand van 21 reflectievragen ga je met je team aan de slag om je participatieproces te plannen, uit te voeren en te evalueren.  De vragen zijn verdeeld over:

 • 5 bouwstenen: aan de basis van elk participatieproces ligt een gedeelde taal, visie en verwachtingen. Het is belangrijk om daar zicht op te krijgen en over uit te wisselen.

 • 5 stappen:

  • De maatschappelijke uitdaging bepalen

  • Het participatieproces uittekenen

  • De doelgroep bepalen en bereiken

  • Het participatiemoment vormgeven

  • Evalueren en terugkoppelen

Doorheen het proces maak je een heleboel keuzes die impact zullen hebben op het verloop. Zo zullen sommige vragen bijvoorbeeld enkel relevant zijn als je voor directe participatie kiest.

Download: de handleiding

inhoud handleiding de participatiecirkel