• Research on Stage
 • Kindgerichte communicatie
Type:
 • Research on Stage
Thema:
 • Kindgerichte communicatie

Kennisevent: Kindgerichte communicatie, dat is klare taal?

Op 20 oktober 2022 organiseerden we onze jaarlijkse Research on Stage: een kennisevent waarbij verbinding tussen praktijk, beleid en onderzoek centraal staat. We kijken met een kinderrechtenbril naar een maatschappelijk thema, onderzoekers komen aan het woord én uitdagingen uit praktijk en beleid krijgen een centrale plaats.

Research on Stage, dat is inspireren, uitwisselen en verbinden. 

Thema: kindgerichte communicatie

Je ziet ze frequent opduiken: “kindvriendelijke” documenten over allerlei thema’s en vanuit verschillende actoren en domeinen. Daarnaast hebben heel wat professionals dagelijks gesprekken met kinderen en jongeren. Kindgerichte communicatie is belangrijk en moet aangepast zijn aan de leeftijd, maturiteit, taal, gender en cultuur van het kind. Zonder die informatie ervaren kinderen namelijk extra barrières bij de toegang tot hun rechten.

Een breed onderwerp en veel stof om over na te denken.

RoSt-51
RoSt-26
RoSt-74

Hieronder kan je een deel van het programma herbekijken.

Dialoog | Kindvriendelijk? Kindgericht? Kinderrechterlijk? 

Wat is kindgerichte communicatie en wat zegt het kinderrechtenverdrag? Een afgelijnd antwoord kunnen we niet geven, wel een boeiend debat met het NCRKKRC en Dieneke Van de Sompel (UGent) die elk vanuit hun ervaring inzoomen op het begrip, het belang en de noden.

Inspiratiecarrousel | Hoe kindgericht communiceren?

We zoomden in op een aantal praktijkvoorbeelden en -ervaringen. Meerdere sprekers passeerden de revue en deelden hun inzichten en good practices. 

 • Awel, Sofie Dervarwaere
  Hoe luister je naar kinderen en jongeren?

 • Stad Geel, dienst Jeugd, Jonas Donckers en Sofie Gilis - project Vink en Vox
  Hoe pak je kindgerichte communicatie participatief aan in steden en gemeenten? Een praktijkvoorbeeld.

 • Kind en Samenleving, Wouter Vanderstede
  Hoe vertaal je complexe beleidsmaterie naar kinderen en jongeren op een kindgerichte manier zodat ze kunnen participeren?

 • Advocaat, Shana Vanderveken 
  Hoe kan je als advocaat kindgericht communiceren?

 • Familierechter Antwerpen, Anneleen Wynants
  Hoe pak je kindgerichte communicatie aan in de familierechtbank?

Lees meer: