Beleidsadvies

  • Kinderrechteneducatie

2018

Type:
Beleidsadvies
Thema:
  • Kinderrechteneducatie
Jaar:
2018
Bijlage downloaden

Versterken van kinderrechteneducatie in het jeugdwerk

De centrale vraag van de Afdeling Jeugd binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid m.b.t. het beleidsadvies omtrent kinderrechteneducatie is te achterhalen wat er in de praktijk van het niet-formele leren nodig is om kinderrechteneducatie sterker te maken. Het uiteindelijke doel hiervan is het burgerschap van kinderen en jongeren te vergroten. De subdoelen van deze vraag hebben betrekking op (1) het expliciteren van bestaande praktijken en (2) de mate waarin die beantwoorden aan theoretische kaders m.b.t. kinderrechteneducatie en vervolgens (3) de mensen in de praktijk aan te moedigen en te versterken wat reeds gebeurt.