Onderzoeksrapport

  • Corona
  • Kinderrechtencommissariaat (KRC)
  • Kinderrechtencoalitie (KiReCo)

2020

Type:
Onderzoeksrapport
Thema:
  • Corona
Partners:
  • Kinderrechtencommissariaat (KRC)
  • Kinderrechtencoalitie (KiReCo)
Jaar:
2020
Bijlage downloaden

Meer dan 44.000 kinderen en jongeren over Corona

Het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten organiseerden een online-enquête bij 8- tot 17-jarigen. Daarin peilden we naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. De coronacrisis raakt kinderen en jongeren fel. Toch komt het perspectief van kinderen en jongeren nog te weinig en te fragmentair aan bod in het publieke debat. Voor de meest kwetsbaren, kinderen die zeggen dat het financieel moeilijker is sinds corona, wegen de maatregelen nog zwaarder.

De resultaten die tonen hoe kinderen en jongeren de crisis en de aanpak ervaren en wat hun noden zijn bundelen we in een rapport en we schreven er een beleidsadvies bij.

Geëngageerde burgers, middenveldorganisaties en academici nodigen we uit verder te graven in de data die we voor dit onderzoek verzamelden en die te gebruiken als inspiratie voor verdiepend vervolgonderzoek.

Wij stellen de cijferdata achter het #jongerenovercorona onderzoek gratis ter beschikking voor iedere gebruiker. Dit maakt verder onderzoek mogelijk. Bronvermelding is verplicht (#jongerenovercorona – 11-17 mei 2020 – Kinderrechtencommissariaat, Kenniscentrum Kinderrechten en Kinderrechtencoalitie). De andere voorwaarde is dat het (bewerkte) werk onder dezelfde creative commons licentie wordt gedeeld.

Download: Kinderen over Corona - vragenlijst

Download: Kinderen over Corona - ruwe data

Download: Jongeren over Corona - vragenlijst

Download: Jongeren over corona - ruwe data