Beleidsadvies

  • Child budgeting

2017

Type:
Beleidsadvies
Thema:
  • Child budgeting
Jaar:
2017
Bijlage downloaden

Kinderrechten en Child Budgeting

Lessen en tips voor Vlaanderen

In 2016 nam het VN-Comité voor de Rechten van het Kind de General Comment nr. 19 (2016) on public budgeting for the realization of children’s right aan. In 2016 voerde Eurochild voor de Federatie Wallonië-Brussel een onderzoek uit naar de mogelijkheden en tenuitvoerleggingsvoorwaarden van child budgeting. Dit advies bespreekt de essentie van voorbeelden en praktijken uit het onderzoeksrapport van Eurochild en kadert deze tegen de achtergrond van de General Comment Child Budgeting. Er wordt eveneens nagegaan welke rol Vlaanderen op vlak van een kindgerichte begroting kan spelen.