Over ons

Met een blik op de toekomst, delen we graag onze geschiedenis.

Heden

“Vanuit onze unieke positie willen we wetenschap, beleid en praktijk verder met elkaar blijven verbinden, niet alleen door bestaande (internationale) kennis en expertise over kinderrechten toegankelijk te maken, maar ook door deze kennis op een cocreatieve manier verder te ontwikkelen. Door samen op zoek te gaan naar hoe kinderrechten een vertaling kunnen krijgen in het dagelijks handelen en beleidsvoering streven we ernaar om de positie van kinderen en jongeren in onze samenleving te versterken.”
- Lieve Bradt

2020 – Tien jaar KeKi

Binnen de werking van KeKi staan reflectie, cocreatie en wetenschapscommunicatie steeds voorop. Een aantal projecten die de revue passeerden:

 • 2018 – 2019: Cocreatieve traject REFLECTOR.
  KeKi wil via dit project sterke oplossingen ontwikkelen voor beleidsmakers, met het oog op het versterken van participatie van kinderen en jongeren aan het Vlaams beleid.

 • 2017 – 2019:  Onderzoeksproject Participation for Protection (P4P)
  KeKi stapte samen met het Leuvens Instituut voor Criminologie van de KU Leuven (LINC) in het Europese project. In het project werd het begrip ‘geweld’ uitgediept, onderzocht welke personen hulp-of steunfiguren zijn en welke eigenschappen en attitudes kinderen en jongeren belangrijk vinden bij deze personen. 

 • Vanaf 2014: jaarlijks Research on Stage. Een kennisevent rond een specifiek thema waarbij KeKi letterlijk een podium geeft aan kinderrechtenonderzoek.

  • 2022: Kindgerichte communicatie, dat is klare taal?

  • 2021: De openbare ruimte en kinderrechten: welke weg slaan we in?

  • 2020: Welzijn van kinderen en jongeren

  • 2019: Ik spreek dus ik ben – Participatie van kinderen en jongeren aan onderzoek: impact of formaliteit?

  • 2018: Kinderen, jongeren en milieu: groen achter de oren?

  • 2017: Levensbeschouwelijke diversiteit in de klas

  • 2016: Media en kinderrechten

  • 2015: Jeugdhulp en jeugddelinquentie

  • 2014: Zelfdoding bij kinderen en jongeren

 • 2013: Opstart van de  KeKi-databank. De databank geeft een overzicht van instrumenten, Vlaams onderzoek en wetenschappelijke nationale en internationale publicaties over kinderrechten.

 • 2010 – 2016: Tweejaarlijkse internationale Summer School. De mogelijkheden en beperkingen van mondiale kinderrechtenthema’s werden in kaart gebracht met deelnemers uit verschillende landen.

20 april 2010: Opstart Kenniscentrum Kinderrechten

Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) ging officieel van start! KeKi bouwde verder op het werk van het Centrum voor de Rechten van het Kind aan de Universiteit Gent, maar koos uitdrukkelijk voor een interuniversitaire samenwerking. Daarvoor was er al sprake van occasionele samenwerking voor concrete initiatieven en projecten tussen onder meer de Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Hogeschool Gent, wat de stap naar interuniversitaire samenwerking voor KeKi heeft vergemakkelijkt.

2008 – Decreet over Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid

Het decreet van 18 juli 2008 rond het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid stelde de creatie (artikel 13) en subsidiëring van een Kenniscentrum Kinderrechten vzw voorop, om de kennis over de rechten van het kind op nationaal en internationaal niveau te verhogen (artikel 14). Het Kenniscentrum benadert de rechten van het kind op een interdisciplinaire wijze en op basis van wetenschappelijk onderzoek, en heeft als doel de resultaten van dit onderzoek toegankelijk te maken voor het brede publiek.

1978 – oprichting Centrum voor de Rechten van het Kind (UGent)

In 1978 werd het Centrum voor de Rechten van het Kind aan de Vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit van Gent opgericht door prof. Eugeen Verhellen. Deze onderzoeksgroep legde zich toe op de wetenschappelijke studie van kinderrechten en richtte zich sterk op de algemene verspreiding van de inzichten ervan.