• Kennisartikel
  • Inclusie en diversiteit
Type:
  • Kennisartikel
Thema:
  • Inclusie en diversiteit

Wij vermelden onze voornaamwoorden, jullie ook?

Op onze website en in onze e-mailhandtekeningen staat vermeld wat de correcte voornaamwoorden zijn voor elke medewerker van KeKi. Graag lichten we toe waarom we dit doen.

Het is duidelijk

Mensen baseren zich doorgaans op iemands kledij, stem of naam om te bepalen met welke voornaamwoorden ze hen aanspreken. Meestal staat men daar niet actief bij stil, en lijkt dat ook niet nodig. Maar soms kan er verwarring ontstaan, bijvoorbeeld bij mensen met een onbekende of een genderneutrale naam, zoals Sam. Door onze voornaamwoorden zelf te vermelden, vermijden we dus mogelijke verwarring.

Doorbreken van de binaire invulling

Het gaat natuurlijk over meer dan dat: we willen ook de binaire invulling van gender doorbreken. Ons dagelijks taalgebruik is sterk gebaseerd op een strakke tweedeling man-vrouw. Niet iedereen herkent zich echter in die vaste hokjes:

  • Trans personen identificeren zich niet met hun geboortegeslacht. Zij kunnen voornaamwoorden verkiezen die beter bij hun genderidentiteit passen: voor een trans vrouw kan dat dan zij/haar zijn.

  • Non-binaire personen of mensen op het spectrum tussen man en vrouw in, bevinden zich buiten deze tweedeling. Zij kunnen die/hen/hun of die/die/hun gebruiken als genderneutrale voornaamwoorden.

Door het vermelden van onze voornaamwoorden, willen we er bij KeKi op wijzen dat elke persoon voor zichzelf kan en mag bepalen welke voornaamwoorden passend of accuraat zijn. Een juiste aanspreking is ook het begin van een respectvol gesprek. Door onze taal aan te passen en genderinclusief te maken, geven we een aanzet tot dialoog. Zo creëren we openheid en inclusie voor LGBTQIA+-personen.

Erkennen van kinderrechten

LGBTQIA+- kinderen en jongeren ervaren vaak discriminatie, pesten en zelfs geweld op basis van hun romantische of seksuele aantrekking of hun genderidentiteit die afwijken van de heersende normen. Nochtans hebben alle kinderen en jongeren recht op bescherming tegen discriminatie (artikel 2 IVRK) en recht op bescherming tegen geweld (artikel 19 IVRK). Bovendien hebben kinderen en jongeren het recht om zichzelf te zijn (gelinkt aan bv. artikel 6 IVRK – het recht op een veilige omgeving waar kinderen goed kunnen ontwikkelen en ongestoord kunnen opgroeien). Door het vermelden van onze voornaamwoorden en zo het stellen van een voorbeeld, willen we ten slotte deze fundamentele kinderrechten onderschrijven.

Bronnen

Cavaria. Genderkoek. Beschikbaar op https://cavaria.be/genderkoek.

Cavaria. Voornaamwoorden in e-mail. Beschikbaar op https://cavaria.be/voornaamwoorden-in-e-mail.  

Cavaria. Woordenlijst. Beschikbaar op https://www.cavaria.be/woordenlijst.

Gerber, P. and Timoshanko, T. (2021). Is the UN Committee on the Rights of the Child Doing Enough to Protect the Rights of LGBT Children and Children with Same-Sex Parents?. Human Rights Law Review, Volume 21, 786-836. https://doi.org/10.1093/hrlr/ngab012.  

Komaf. Gender en LGBTQ+. Beschikbaar op https://komaf.be/nl/themas/artikel/gender-en-lgbtq.

Komaf. Genderinclusie in onze samenleving. Beschikbaar op https://komaf.be/nl/themas/artikel/genderinclusie-in-onze-samenleving.

Vlaanderen, Dienst diversiteitsbeleid. Gender- en seksuele diversiteit. Beschikbaar op https://www.vlaanderen.be/dienst-diversiteitsbeleid/gender-en-seksuele-diversiteit.