Interessante organisaties

Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat geeft kinderen en jongeren een stem. Ze detecteren signalen van kinderen, jongeren, ouders, professionals en andere mensen uit de omgeving van het kind. Ze bemiddelen, onderzoeken klachten en adviseren beleidsmakers. Altijd met het oog op de naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

tZitemzo

Bij tZitemzo kan je terecht met al je vragen over kinderrechten en over het Belgische Jeugdrecht. Ze beantwoorden concrete individuele vragen over rechten van kinderen en jongeren. Ook kunnen kinderen en jongeren er terecht als ze hulp nodig hebben bij het uitoefenen van hun rechten bv. bij het uitschrijven van een brief naar de rechter.

Commissie inzake leerlingenrechten

Zowel ouders als scholen kunnen terecht bij deze commissie. Ze behandelen onder andere. klachten over de schending van het inschrijvingsrecht van kinderen en adviesvragen over ondervertegenwoordigde groepen.

SAM, Steunpunt Mens en Samenleving

SAM is er voor iedereen die maatschappelijk kwetsbare mensen ondersteunt. Ze staan in om sociale professionals, hun organisaties en het beleid te versterken.

Ook: www.jeugdrecht.be

Helder Recht

Helder Recht biedt online juridische informatie aan in klare taal. Ze richten zich voornamelijk op hulpverleners die werken in verschillende sectoren.

Justitiehuis

De opdracht van de Justitiehuizen worden ingedeeld in vier categorieën: strafrechtelijke opdrachten, bugerrechtelijke opdrachten, slachtofferonthaal en eerstelijnswerking. Enkele concrete zaken:

  • Het onthaal, het informeren, het bijstaan en doorverwijzen van slachtoffers van strafbare feiten in het kader van een gerechtelijke procedure.

  • Het informeren en voorkomend doorverwijzen van burgers die betrokken zijn in een conflict of geconfronteerd worden met een gerechtelijke procedure.

Advocaat

Een advocaat helpt en adviseert waar mogelijk met juridische kennis en expertise. Op advocaat.be vind je naast meer informatie over advocaten ook een overzicht van advocaten.

Unia

Iedereen die zich binnen België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen. Ze informeren over je rechten en zoeken samen naar een oplossing.

Jeugdadvocaat

Een website van de Unie van Jeugdadvocaten. Zij geven onder andere juridisch advies en bijstand aan kinderen en jongeren.

Juridische helpdesk agentschap Integratie en Inburgering

Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van AgII ondersteunt het werkveld in Vlaanderen en Brussel om de rechtspositie van vreemdelingen te erkennen en toe te passen door onder andere helpdeskadvies te verlenen.

Myria

Myria waakt over de grondrechten van vreemdelingen. Ze geven informatie en juridisch advies.