Artikel TJK

2021

Type:
Artikel TJK
Jaar:
2021
Bijlage downloaden

Welbevinden vanuit het perspectief van kinderen

Een analyse naar het subjectief welbevinden van kinderen in Vlaanderen in vergelijking met dat van kinderen uit andere Europese regio’s

Artikel TJK 2021/2

Auteurs: Jessy Siongers en Lieve Bradt

Abstract

Welbevinden vormt een cruciale factor in de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen en krijgt daarom terecht heel wat onderzoeksaandacht. In het verleden focuste het onderzoek naar welbevinden van kinderen zich voornamelijk op objectieve indicatoren zoals kindersterfte of kansarmoede. Vanuit een kinderrechtenperspectief wordt recent de klemtoon meer verschoven naar het meten van de ervaringen van kinderen zelf of wat men noemt het subjectief welbevinden. In deze bijdrage bestuderen we dit subjectief welbevinden van Vlaamse kinderen in Europees vergelijkend perspectief. Dit doen we op basis van gegevens die bij Europese kinderen van 10 en 12 jaar in 2018 werden verzameld in het kader van de derde wave van het ISCWeB-onderzoek (n=36.947). De resultaten tonen dat het subjectief welbevinden van kinderen varieert over Europese landen, waarbij Vlaanderen zich eerder aansluit bij de landen waar kinderen minder welbevinden vertonen. Kinderen die opgroeien in meer kwetsbare situaties en meisjes scoren lager op subjectief welbevinden. Anderzijds, naarmate kinderen meer het gevoel hebben dat kinderrechten worden gerealiseerd in hun land, neemt hun welbevinden toe. Hoewel deze condities een duidelijke impact hebben op het welbevinden van kinderen, kunnen ze de verschillen tussen landen niet verklaren.