Artikel TJK

  • Digitale wereld

2021

Type:
Artikel TJK
Thema:
  • Digitale wereld
Jaar:
2021
Bijlage downloaden

Virtuele assistentie en het recht op gegevensbescherming voor kinderen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Artikel TJK 2021/1

Auteur: Julie De Meyer

Abstract

Virtuele assistenten worden steeds meer door of in de nabijheid van kinderen gebruikt in hun intieme thuisomgeving. Via deze geconnecteerde en slimme software kunnen verwerkingsverantwoordelijken enorme hoeveelheden (gevoelige) persoonsgegevens, inclusief spraakopnames, verzamelen, combineren en analyseren. Dergelijke gegevensverwerking kan risico’s met zich meebrengen voor de rechten van kinderen in het algemeen, en hun recht op gegevensbescherming, zoals neergelegd in artikel 8 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het bijzonder. Zo kunnen verwerkingsverantwoordelijken, aan de hand van het gedrag en de voorkeuren van kinderen, gedetailleerde gebruikersprofielen creëren die voor uiteenlopende (commerciële) doeleinden kunnen worden aangewend. In lijn met de gevolgde risk based approach bevat de AVG verplichtingen voor verwerkingsverantwoordelijken om de persoonsgegevens van kinderen specifiek te beschermen overeenkomstig overweging 38 AVG.2 De omzetting in de praktijk blijft evenwel beperkt. Deze bijdrage geeft een overzicht van de pijnpunten bij de inzameling en verwerking van spraakgegevens van kinderen door virtuele assistenten, aan de hand van een toetsing van de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van Amazon Alexa, Google Assistant en Apple Siri aan de AVG. Telkens worden concrete aanbevelingen geformuleerd aan verwerkingsverantwoordelijken.