Beleidsadvies

  • Kinderrechten algemeen

2015

Type:
Beleidsadvies
Thema:
  • Kinderrechten algemeen
Jaar:
2015
Bijlage downloaden

Thematische zwaartepunten in het Vlaams kinderrechtenonderzoek van het afgelopen decennium (2004 -2015)

Af en toe is het nodig om stil te staan bij ‘gangbare’ praktijken door deze onder een vergrootglas te leggen. Wat loopt er, waar gaat -te veel of te weinig- aandacht naar toe, waar zijn er (eventueel) blinde vlekken…? Naast andere belangrijke instrumenten, zoals regelgeving, signalen in de media en de stem van kinderen en jongeren en/of dat van het middenveld, kan wetenschappelijk onderzoek als een dergelijk vergrootglas worden beschouwd. Een doorlichting van het bestaand wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast, kan situaties en tendensen blootleggen en deze kritisch in vraag stellen. In de zwaartepuntenanalyse kijken we naar welke thema’s een centrale plaats innemen in kinderrechten(gerelateerd) onderzoek en welke onderwerpen minder aan bod komen of zelfs buiten beeld blijven.