Tool

  • Kinderrechteneducatie

JINT

2022

Type:
Tool
Thema:
  • Kinderrechteneducatie
Partners:
JINT
Jaar:
2022
Bijlage downloaden

SONAR | Breng mensenrechten in het jeugdwerk aan de oppervlakte

Werk je met jongeren in hun vrije tijd? Deze toolkit zet jou als jeugdwerker op weg om mensenrechten zichtbaar en tastbaar te maken in jouw jeugdwerkpraktijk, samen met hen.

Zowel jongeren als jeugdwerkers zijn zich niet altijd bewust van hun mensenrechten. Rechten komen vaak pas ter sprake wanneer ze niet gerespecteerd of ingeperkt worden, als het al te laat is. Laat daarom als jeugdwerker mensenrechten meer aan bod komen: integreer ze in je houding, werking en activiteiten.

mensenrechtentoolkit

Hoe dan? SONAR geeft je een stevig duwtje in de rug! Deze toolkit brengt aan de oppervlakte hoe jij nu al elke dag stappen zet voor mensenrechten. Want als jeugdwerker draag je op verschillende manieren je steentje bij aan de realisatie van mensenrechten van jongeren. Daarnaast geeft SONAR je enerzijds wat bagage mee rond mensenrechten en anderzijds bieden de werkvormen ondersteuning om activiteiten op te zetten met en door jongeren.

Mensenrechtenposter

Waarom deze toolkit?

Tussen december 2016 en december 2019 liep het Europese project ‘Youth for Human Rights’ (Jeugd voor Mensenrechten) met als doel mensenrechten en mensenrechteneducatie te introduceren in het jeugdwerk en andere niet-formele leeromgevingen voor jongeren. JINT was een van de partners in een internationaal partnerschap van 8 Nationale Agentschappen van de Europese Jeugdprogramma’s.

Vanuit het project kwam de aanbeveling om vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk verder te ondersteunen door kwaliteitsvol materiaal en tools te ontwikkelen die bruikbaar zijn in hun dagelijkse werk met jongeren.

De inhoud van deze toolkit werd ontwikkeld door het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) in opdracht van JINT vzw. Ter voorbereiding vonden verschillende gesprekken met jeugdwerkers plaats om te achterhalen hoe zij naar de relatie tussen mensenrechten en jeugdwerk kijken.

Het project en de ontwikkeling van de toolkit werden ondersteund door de Europese Jeugdprogramma’s Erasmus+: Youth in Action (2014-2020), Erasmus+ Jeugd (2021-2027) en het European Solidarity Corps (2021-2027).

Meer info vind je ook op jint.be/sonar.