Beleidsadvies

  • Jeugddelinquentie
  • DEI
  • KU Leuven
  • NICC
  • Le Cide

2018

Type:
Beleidsadvies
Thema:
  • Jeugddelinquentie
Partners:
  • DEI
  • KU Leuven
  • NICC
  • Le Cide
Jaar:
2018
Bijlage downloaden

Naar een aanpak van Jeugdelinquentie in Brussel

Sinds de zesde staatshervorming (2011) is ook de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van Brussel grotendeels bevoegd voor de aanpak van jeugddelinquentie. Op vraag van het Verenigd College organiseerden het Centre Interdisciplinaire des droits de l’enfant (C.I.D.E.) en het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi), in samenwerking met Défense des Enfants International (DEI) – Belgique, het Leuvens Instituut voor Criminologie (KU Leuven - LINC) en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), op 15 januari 2018 een seminarie betreffende de hervorming van het Brusselse jeugddelinquentierecht.

De aanbevelingen zijn het resutlaat van dit seminarie.