Beleidsadvies

  • Kinderrechtenindicatoren

2020

Type:
Beleidsadvies
Thema:
  • Kinderrechtenindicatoren
Jaar:
2020
Bijlage downloaden

Kinderrechtenmonitor 2.0?

Verkennende studie naar het gebruik van kinderrechtenindicatoren op Vlaams, nationaal en internationaal niveau.

In Vlaanderen gebeurt het monitoren van kinderrechten op dit moment via de Vlaamse Kinderrechtenmonitor door de Vlaamse overheid. Dit instrument bestaat uit 28 indicatoren, die een breed scala van kinderrechten omvatten en dus heel wat aspecten van het leven van kinderen en jongeren beslaan. Het doel bij installatie van dit instrument was om deze indicatoren regelmatig te updaten en zo mogelijke trends te kunnen vaststellen. De uiteindelijke finaliteit is om verder beleid rond kinderrechten in Vlaanderen te voeden en mee vorm te geven. In dit beleidsadvies presenteren we, op vraag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media drie pistes voor de toekomst van de Vlaamse Kinderrechtenmonitor en schetsen we een aantal algemene voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om van een effectief instrument te kunnen spreken.