Tool

  • Burgerschap
  • Kinderrechteneducatie

2020

Type:
Tool
Thema:
  • Burgerschap
  • Kinderrechteneducatie
Jaar:
2020
Bijlage downloaden

Jouw reisdagboek, Odysseus als gids op je veelbewogen reis naar een democratische klas.

Doelstelling:

Hoe drama in een klas gebruiken om ideeën over democratie te bespreken en te onderzoeken?

Doelgroep:

Leerkrachten en opvoeders uit de 1e en 2e graad secundair onderwijs.

Het project

Het project is geïnspireerd door een pilootstudie door de afdeling Educatie van Birmingham City University waar zowel met leerkrachten en leerlingen in middelbare scholen bevraagd werden. Hieruit bleek dat leerkrachten vinden dat hun curriculum voornamelijk gericht is op het behalen van eindtermen en beoordelingen, met te weinig ruimte voor debat over sociale thema's zoals vooroordelen, xenophobie, media-representatie en beeldvorming, etc.

KeKi onderzocht samen met Birmingham City University en de partners hoe drama kan worden gebruikt in de klas om deze sociale thema's te bespreken en hoe dit kan geïntegreerd worden in de verschillende curricula. Het project wil leerkrachten en opvoeders ondersteunen in het verhogen van democratisch bewustzijn en actief burgerschap bij hun leerlingen. Eén van de resultaten is deze publicatie.