Artikel TJK

  • Recht op afstammingsinformatie

2021

Type:
Artikel TJK
Thema:
  • Recht op afstammingsinformatie
Jaar:
2021
Bijlage downloaden

Een kinderrechtenconforme benadering van toegang tot afstammingsinformatie voor donorkinderen

Artikel TJK 2021/1

Auteur: Elodie Decorte

Abstract

De ontwikkeling van medisch begeleide voortplantingstechnieken en de bereidheid van mensen om hun gameten of embryo’s te doneren, hebben heel wat wensouders de kans gegeven om een eigen gezin te stichten. Het gebruik van donormateriaal heeft als gevolg dat het genetisch ouderschap niet volledig overeenstemt met het juridisch ouderschap. Naast zijn juridische ouder(s) heeft het kind ook één of twee genetische ouders. Veel donorkinderen willen weten wie hun genetische vader of moeder is. Aanvankelijk was embryo- en gametendonatie gehuld in geheimhouding en taboe. Zowel op internationaal als nationaal niveau is een toenemende erkenning van het recht op afstammingsinformatie waar te nemen. Op internationaal niveau wordt erkend dat het kind het recht heeft om zijn ouders te kennen. Dat recht is gewaarborgd door artikel 7 IVRK en volgt ook uit artikel 8 EVRM. De laatste decennia hebben steeds meer landen de anonimiteit geheel of gedeeltelijk opgeheven. In België is de anonimiteit van de donor het uitgangspunt. Deze bijdrage onderzoekt de verplichtingen die voor de Belgische Staat voortvloeien uit het IVRK en het EVRM, in het bijzonder met betrekking tot de exacte inhoud en draagwijdte van het recht op afstammingsinformatie