Beleidsadvies

  • Belang van het kind

2018

Type:
Beleidsadvies
Thema:
  • Belang van het kind
Jaar:
2018
Bijlage downloaden

Belang van het kind: startpunt naar een vertaling voor Vlaanderen

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind brengt op 29 mei 2013 een Algemene Commentaar uit dat verheldering moet brengen over artikel 3 uit het Kinderrechtenverdrag: het belang van het kind. De Algemene Commentaar biedt een leidraad voor lidstaten om het belang van het kind toe te passen en te respecteren, bevat richtlijnen voor de beoordeling en de bepaling van het belang van het kind en wenst een het begrip, de kennis en de toepassing van het belang van het kind te vergroten.

Dit beleidsadvies geeft een aanzet om het wettelijk kinderrechtenkader visueel bevattelijker en gemakkelijker toepasbaar te maken. Het eerste deel van dit advies gaat dieper in op de Algemene Commentaar Belang van het Kind. De aandacht gaat uit naar het toepasbaar maken van het advies door de platte tekst van het algemene commentaar meer visueel en inzichtelijker te maken. Deel twee biedt een samenvatting van KeKi’s onderzoeksrapport en bijhorend beleidsadvies van 2014 omtrent het Belang van het Kind. Het laatste deel van dit advies geeft een eerste aanzet van vertaling van het begrip Belang van het Kind in de Vlaamse context.