Beleidsadvies

  • Belang van het kind

2019

Type:
Beleidsadvies
Thema:
  • Belang van het kind
Jaar:
2019
Bijlage downloaden

Belang van het kind: aanzet tot een concretisering voor Vlaanderen

Op vraag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media bracht het Kenniscentrum Kinderrechten in 2018 een synthese uit van de Nederlandse vertaling van dit Algemene Commentaar. Het advies vormde een aanzet om het wettelijk kinderrechtenkader visueel bevattelijker en gemakkelijker toepasbaar te maken in de Vlaamse context. Dit leidde in 2019 tot een nieuwe beleidsadviesvraag vanuit het Departement CJM. Het opzet is om in een aantal sectoren of praktijken waar het belang van het kind een belangrijk grondbeginsel vormt, te komen tot een eerste inzicht hoe en op welke wijze dit concept concreet vorm aanneemt in de dagdagelijkse praktijk. Het advies wil het internationaal kinderrechtenkader omtrent het belang van het kind als vertrekpunt met behulp van praktijkcasussen en overleg met experten verfijnen, aanvullen en voor de praktijk werkbaar maken.