Arteveldehogeschool

januari 2023 - juni 2024

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Vlaanderen_verbeelding werkt - resize 3

Lopend

Projectcoördinatie :

Arteveldehogeschool

Contactpersoon KeKi:
Looptijd:
januari 2023 - juni 2024
Opdrachtgever:

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Vlaanderen_verbeelding werkt - resize 3
Status:
Lopend

NieuwsWijsNeuzen!

Waarom dit project?

Recente wereldgebeurtenissen (verkiezingen VS, corona, oorlog Oekraïne, …) toonden aan wat de mogelijke gevaren zijn van nepnieuws. Hoewel kinderen digital natives zijn, beschikken ze niet altijd over de attitudes, vaardigheden en kennis om zich weerbaar ten aanzien van desinformatie op te stellen.

Met het project NieuwsWijsNeuzen! maken we kinderen (8-12 jaar) weerbaarder tegen desinformatie door in te zetten op nieuwswijsheid, zowel aan de zijde van (jeugd)journalisten als aan de zijde van kinderen.

Wat willen we bereiken?

 • Journalisten kindwijzer maken.

  • In dit project willen we aanbevelingen formuleren voor (jeugd)journalisten over verantwoorde berichtgeving over desinformatie op maat van kinderen.

 • Kinderen nieuwswijs maken.

  • In dit project willen we dan ook innovatief educatief materiaal ontwikkelen over desinformatie, dat kinderen op een entertainende en interactieve manier met het thema desinformatie aan de slag laat gaan aan de hand van ‘ervaringsleren’.

Wat gaan we concreet doen?

 • Organisatie EdCamp 'kinderen en desinformatie', een participatieve 'niet-conferentie'. We komen samen met kinderen, journalisten, leerkrachten en experten. De nadruk ligt op luisteren naar en leren van kinderen en hun verwachtingen, noden, frustraties rond desinformatie.

 • Ontwikkeling van een deontologisch kader samen met en voor journalisten. Dit omvat zowel aanbevelingen rond verantwoorde berichtgeving als een conversatiegids die toelaat gepast te reageren op vragen die binnenkomen over desinformatie.

 • Ontwikkeling van educatief materiaal dat nieuwswijsheid verhoogt bij kinderen. Deze mworden samen met leerkrachten en lagereschoolkinderen (door)ontwikkeld worden. Er wordt rekening gehouden met de actualiteit, de leefwereld van de doelgroep en de Leerlijn Mediawijsheid. De materialen zetten in op drie aspecten van nieuwswijsheid: (1) kennismaken met betrouwbare journalistiek, (2) verhogen van kennis en het debunken van desinformatie en (3) kritisch denken stimuleren door misleidende informatie bespreekbaar te maken.

 • Ontwikkelen van een checkpunt desinformatie. Een checkpunt waar kinderen berichten kunnen melden waar ze over twijfelen.

De rol van KeKi

 • We werken mee aan het deontologisch kader voor verantwoorde berichtgeving rond desinformatie op maat van kinderen.

 • We ondersteunen bij het maken van methodologische en ethische keuzes bij het betrekken van kinderen doorheen het project.

 • We informeren en inspireren het volledige projectteam in het denken en handelen vanuit een kinderrechtenperspectief.

Link met kinderrechten

We vertrekken bij dit project vanuit een kinderrechtenperspectief en focussen zowel op het beschermen als het empoweren van kinderen. Kinderen kunnen namelijk het doelwit zijn van desinformatie, maar zij kunnen die ook actief tegengaan door mee te controleren en te debunken.

Het recht op informatie (artikel 17 IVRK) is, volgens de Raad van Europa, een voorwaarde voor de effectiviteit van alle rechten. Kinderen hebben recht op toegankelijke en correcte informatie om hun welzijn, gezondheid en ontwikkeling te bevorderen.

Het recht op informatie motiveert in het project onze focus op de ontwikkeling van nieuwswijze vaardigheden. Het project NieuwsWijsNeuzen! wil kinderen bewust maken over desinformatie en er kritisch mee leren omgaan. Zo werken we indirect ook aan een versterking van het recht op een eigen mening (artikel 12 IVRK) en het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 13 IVRK). Want om een mening te kunnen vormen of kwaliteitsvol te kunnen participeren, hebben kinderen begrijpelijke en correcte informatie nodig.