januari 2020 - december 2024

 • Bataljong
 • JINT
 • De Ambrassade

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Vlaanderen_verbeelding werkt - resize 3

Lopend

Contactpersoon KeKi:
Looptijd:
januari 2020 - december 2024
Partners:
 • Bataljong
 • JINT
 • De Ambrassade
Opdrachtgever:

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Vlaanderen_verbeelding werkt - resize 3
Status:
Lopend

Komaf, waar vrije tijd rijmt op inclusiviteit

Waarom dit project?

De toegang tot spel, vrije tijd en rust is voor ieder kind en iedere jongere een basisrecht. In Vlaanderen en Brussel vertaalt zich dat het meest zichtbaar via onze sterk gewortelde jeugdbewegingen. Datzelfde netwerk ontwikkelde ooit “Jeugdwerk voor Allen”. Vanuit de vaststelling dat ieder kind makkelijker toegang naar jeugdwerk en vrijetijd verdient, breidde minister Dalle de opdracht voor inclusief jeugdwerk uit. Het project Komaf is het resultaat.

KeKi voerde onderzoek en stelde het volgende vast:

 • De huidige diversiteit in de samenleving wordt niet weerspiegeld in onze traditionele jeugdbewegingen.

 • Veel kinderen en jongeren botsen op drempels om zelf de weg te vinden naar vrije tijdsbeleving.

 • Vrijwillgers, lokale besturen en jeugdwerkers zijn vaak vragende partij om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie, maar ontbreken bepaalde kennis.

Wat willen we bereiken?

Komaf is een partnerschap dat streeft naar meer lokaal jeugdwerk voor meer kinderen en jongeren. We willen een netwerk bouwen tussen beleid, bestuur en vrijwilligers. Meer zelfs: een platform bieden waar organisaties in jeugd- en vrijetijdsaanbod info, leerlessen en goede praktijken uitwisselen met elkaar.

Het project heeft vijf doelstellingen:

 1. Een reflectieve houding bij lokale besturen en (lokale) jeugdwerkorganisaties aanmoedigen. Hoe kan iedereen zich thuis en welkom voelen om deel te nemen aan jeugdaanbod?

 2. Zoveel mogelijk barrières waar kinderen en jongeren op stoten verkleinen en wegwerken.

 3. Breder kijken dan het eigen beleidsdomein: ook andere sectoren omarmen om samen het verschil te maken.

 4. We willen impact meten van dit project en zetten daarom in op verder onderzoek en monitoring.

 5. Komaf is een partnerschap. We streven een blijvend gedragen en participatief project na.

Wat gaan we concreet doen?

 • Informatie en inspiratie verzamelen rond allerhande thema's zoals: gender, toegankelijkheid, grensoverschrijdend gedrag, vervoer, taal, enz. 

 • Vormingen en begeleidingen aanbieden. In samenwerking met een netwerk aan organisaties binnen en buiten het jeugdwerk. 

 • Onderzoek en monitoring voorop zetten. Zodat ze weten wat er leeft binnen het jeugdaanbod, en waar de grootste drempels bestaan. 

Wat is de rol van KeKi?

KeKi brengt een kinderrechtelijk perspectief binnen en focust KeKi voornamelijk op onderzoek. Wat is relevant onderzoek en wat weten we (nog) niet?

KeKi ...

 • publiceert jaarlijks relevante inzichten uit onderzoek naar inclusief jeugdwerk en lokale besturen.

 • vertaalt reeds eerder uitgevoerd onderzoek op maat van de doelgroep.

 • organiseert cocreatieve kennisinitiatieven om inzichten onder de partners van Komaf te blijven verspreiden.

 • maakt koppelingen met (inter)nationale onderzoeksagenda’s.

Link met kinderrechten

Het IVRK bevat in artikel 31 specifiek het recht op zowel rust, vrije tijd, spel en recreatie als vrije deelname aan het culturele en artistieke leven. De vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren wordt vanuit het kinderrechtenperspectief geleid door vier algemene beginselen. Het gaat over non-discriminatie, het belang van het kind, ontwikkeling van het kind en participatie.

Ontdek komaf.be

Op de website kan je terecht voor toepasbare tools als begeleider, een aanbod aan vormingen en vind je volgens thema verrijkende artikels terug.

Komaf - waar vrije tijd rijmt op inclusiviteit