2021 - 2023

  • Gemeenschapsinstellingen
  • Agentschap Opgroeien

Agentschap Opgroeien, afdeling Gemeenschapsinstellingen

Vlaanderen_verbeelding werkt - resize 3

Afgerond

Contactpersoon KeKi:
Looptijd:
2021 - 2023
Partners:
  • Gemeenschapsinstellingen
  • Agentschap Opgroeien
Opdrachtgever:

Agentschap Opgroeien, afdeling Gemeenschapsinstellingen

Vlaanderen_verbeelding werkt - resize 3
Status:
Afgerond

Kinderrechtenperspectief in de gemeenschapsinstellingen

Waarom dit project?

De Afdeling Gemeenschapsinstellingen van het Agentschap Opgroeien ontwikkelde een actieplan ‘Rechten van kinderen in de gemeenschapsinstellingen’ (2019- 2020). Eén van de acties is de ontwikkeling van een vormingsbeleid dat inzoomt op rechten van kinderen algemeen en op vrijheidsbeperkende maatregelen.

Dit project moet bekeken worden binnen het ruimere kader, namelijk de ontwikkelingen in het jeugddelinquentierecht en het ‘nieuwe’ jeugddelinquentiedecreet.

Wat gaan we concreet doen?

Ontwikkeling van een vormingspakket met vier modules:

  1. Kinderrechten in de gesloten context van de Gemeenschapsinstellingen

  2. Het recht op participatie

  3. Het belang van het kind

  4. Tijdsbesteding en vrije tijd

De inhouden zijn een evenwicht tussen theorie en praktijk, en tussen educatie en reflectie.

Procesbegeleiding

Het vormingspakket vormt aanknopingspunten voor verdere concretisering op maat van de verschillende instellingen en campussen. Binnen elke gemeenschapsinstelling wordt een ander traject gelopen.

De rol van KeKi

KeKi is de trekker van dit project.

Het project met de gemeenschapsinstellingen vertrekt vanuit een cocreatieve aanpak. In elke stap van het proces worden de eindgebruikers en andere stakeholders betrokken. We realiseren sociale verandering door actie- en oplossingsgericht te werken.

We gaan steeds voor een reflectieve dialoog en installeren zo een kritische basishouding, waarbij het eigen handelen, het eigen kindbeeld en proces steeds onderwerp van reflectie is.