In het belang van het kind, dat is ...

Wat is het belang van het kind voor jou? Die vraag stelden we aan de sprekers en uitdagers van ons kennisevent. Nog één maand wachten, of aftellen? Er is nog plaats dus schrijf je zeker in als je dat nog niet deed.

Als opwarmer delen we enkele sprekers hun antwoord. Om al even over na te denken, over te reflecteren of te delen met collega’s? Wij kijken er alvast naar uit om hierover uit te wisselen tijdens het kennisevent.

“Het belang van het kind is dat je de evenwaardigheid van kinderen en jongeren als vertrek- en eindpunt neemt. Iedereen die voor en met kinderen en jongeren werkt, moet een voortdurende evenwichtsoefening maken tussen bescherming, voorziening en participatie. Bescherming slaat op wat we zelf denken dat goed is voor kinderen en jongeren, bij voorziening gaat het ervoor zorgen dat er voldoende en gevarieerd aanbod is en participatie verwijst dan weer naar het begrijpend luisteren en handelen naar wat het kind of de jongere zegt in woord, houding, handelen, enz. Die moeilijke zoektocht gaat gepaard met vallen en opstaan maar wanneer ze zorgvuldig wordt gedaan sta je uiteindelijk met het kind of de jongere sterker in de wereld.”

- Benjamin Dalle (Vlaams Minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding)

“Voor mij is het belang van het kind een problematisch concept gezien de sterk individuele invalshoek en de potentiële reductie van complexe maatschappelijke problemen op het niveau van verantwoordelijkheden op bijvoorbeeld gezin, ouders, context in de plaats van op de breed maatschappelijke verantwoordelijkheid”

- Jan Naert (Coördinator Academische werplaats leefklimaat Vlaanderen & gastdocent vakgroep Orthopedagogie UGent)

“Het belang van het kind is universeel, maar ook kwetsbaar. Het neemt een centrale plaats binnen de jeugdhulp. Het belang van het kind is mensenwerk. Het raakt ons en voedt ons in wie we zijn en waar we als mens en maatschappij voor staan. En het is belangrijk dat het ons kan en mag raken en voeden. Voor mij betekent het belang van het kind dat wij als (deel van) de maatschappij niet enkel de intentie, maar ook de verantwoordelijkheid hebben om alle kinderrechten en de integriteit van alle kinderen te waarborgen en te bevorderen. Dat is soms geen eenvoudig pad, maar wel een noodzakelijke wegwijzer.”

- Serafine Dierickx (Coördinator Postgraduaat Hulpverlening bij kindermishandeling UCLL)

“Dat is één van de vier grote principes van het kinderrechtenverdrag. Het moet in elke situatie afzonderlijk bepaald worden en wanneer dat gebeurt moet zeker ook geluisterd worden naar de mening van het kind en moet hun perspectief ingebracht worden.”

- Caroline Vrijens (Kinderrechtencommissaris Kinderrechtencommissariaat)

“Rekening houden met het belang van het kind is onlosmakelijk verbonden met de vraag wie het recht heeft om dat belang een invulling te geven. Al te vaak wordt het door doorgaans erg betrokken en goedbedoelende volwassenen bepaald, en wordt te weinig rekening gehouden de invulling die kinderen en jongeren daar zelf aan geven. Rekening houden met het belang van het kind betekent ook oog hebben voor de graduele competentieverwerving van kinderen en jongeren, en de noodzaak om het graduele karakter ervan meer te verankeren in het regelgevende kader en de dagelijkse praktijk.”

- Wendy De Bondt (Professor Strafrecht, Jeugdrecht en Kinderrechten UGent)

Geen belang van het kind zonder inspraak van het kind. Hoe ervaart die iets? Wat is de mening van het kind? Als je ermee in interactie gaat, kan je helemaal handelen vanuit het belang van het kind, vind ik.”

- Farida Barki (Host van het event)

Smaakt het naar meer en zien we elkaar op 19 oktober 2023? 

Wanneer?  donderdag 19 oktober 2023 |  9.30 u. – 13.30 u. (incl. netwerklunch) 
Locatie: huisvandeMens,Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel  
Kostprijs: 35 €, inclusief lunch en receptie  
Indien de prijs een obstakel vormt, laat het ons dan zeker weten.