In de jeugdhulp | Keuzes maken in het belang van het kind, eenvoudig of niet?

Laten we eerlijk zijn: het is niet altijd even evident!

Welke schoolkeuze is best voor een kind of jongere met autisme? Kies je voor uithuisplaatsing in een verontrustende situatie waar een jong kind bij betrokken is? Hoe ga je om met de mening van het kind of de jongere in een scheidingssituatie?

Volwassenen die beroepsmatig of vrijwillig met kinderen en jongeren werken, worden elke dag geconfronteerd met situaties waarin ze beslissingen of maatregelen nemen.

Maar hoe neem je dan beslissingen of maatregelen in het belang van het kind?
En is wat je beschouwt als het beste voor het kind, ook in het belang van het kind?

Het belang van het kind heeft een prominente plaats in het Kinderrechtenverdrag. Het is ook een centraal begrip om alle andere kinderrechten te realiseren. In alle beslissingen die worden genomen voor en over kinderen en jongeren moet het belang van het kind een eerste overweging vormen. Het belang van het kind is dus een recht en is niet vrijblijvend.

Waar loop jij tegenaan?

KeKi ontwierp reeds een algemeen stappenplan als houvast om beslissingen te maken in het belang van het kind. Dit stappenplan, maar ruimer nog dit onderwerp, diepen we graag verder uit in de context van de jeugdhulp.

In de jeugdhulp worden vaak beslissingen en maatregelen genomen voor en over kinderen en jongeren. Het belang van het kind neemt dus een prominente rol in de jeugdhulp.

We stellen jou dan ook graag de volgende vraag:

  • Waar loop jij tegenaan in praktijk, beleid of onderzoek? 

  • Of omgekeerd: wat vind je net heel inspirerend en relevant wanneer je denkt aan het belang van het kind?

Jouw input zorgt voor actie

Als Kenniscentrum Kinderrechten focussen we steeds op de verbinding tussen onderzoek, praktijk en beleid. Welke noden zijn er? Wie kan wie helpen? Hoe kunnen we zaken in beweging krijgen? Waar zijn onduidelijkheden over?

Op 19 oktober 2023 organiseert KeKi hiervoor een kennisevent. Momenteel geven we nog vorm aan de inhoud. Naast vragen uit de sector, specifieke uitdagingen en inspirerende verhalen, zijn we nog op zoek naar:

  • Onderzoek over de implementatie van het belang van het kind

  • Potentiële sprekers om inzicht te bieden in het belang van het kind in de context jeugdhulp

  • Onderzoek of sprekers over het belang van het kind in de jeugdhulp en jonge kinderen, kinderen met een handicap …

Of samengevat: elke vorm van input die ons kennisevent mee kan vormgeven.

Vul onderstaand formulier in of mail al jouw vragen, noden of wensen naar rozelien.vanerdeghem@keki.be

Schrijf je je liever meteen in voor ons kennisevent?

Dat kan!