Kennis

Als kenniscentrum focussen we op onderzoek en regelgeving over kinderrechten, de kennis. Maar anderzijds ook op kunde: hoe kan je kinderrechten toepassen in diverse contexten?

Hoe kijk je vanuit een kinderrechtenperspectief?

Als je vanuit een kinderrechtenperspectief kijkt, zet je als het ware een kinderrechtenbril op. Je hebt aandacht voor zowel de juridische als maatschappelijke betekenis.

 • Kennisartikel
 • Kinderrechten algemeen
jongen (1)

Kindbeeld: hoe kijk jij naar kinderen en jongeren?

Het kinderrechtenperspectief stelt een verbindend kindbeeld voorop, met zowel aandacht voor bescherming als actorschap.

 • Kennisartikel
 • Kinderrechten algemeen
jongen (3)

Wat is het kinderrechtenverdrag?

Het Internationaal Vedrag voor de Rechten van het Kind is de belangrijkste en meest gekende bron van kinderrechten.

 • Kennisartikel
 • Kinderrechten algemeen
Jongenn

Wat is de rol van het VN-Kinderrechtencomité?

Het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties controleert of de aangesloten landen zich aan het VN-Kinderrechtenverdrag houden.

 • Kennisartikel
 • Kinderrechten algemeen
jongen (5)

Hoe is het kinderrechtenverdrag ontstaan?

Een blik op de geschiedenis van het IVRK

 • Kennisartikel
 • Kinderrechten algemeen
Kind tekening

Overzicht kernboeken kinderrechten

 • Leeslijst
 • Kinderrechten algemeen
jongen

Wie moet kinderrechten realiseren?

Om kinderrechten te realiseren, is vooral de staat aan zet. Dit betekent niet dat anderen, zoals ouders, professionals en bedrijven, geen verplichtingen hebben op het vlak van kinderrechten. Integendeel.

 • Kennisartikel
 • Kinderrechten algemeen
jongeren (2)

Welke regelgeving is er over kinderrechten?

De belangrijkste en meest gekende bron is het kinderrechtenverdrag. Maar er is meer. Er is verschillende regelgeving op internationaal en regionaal niveau over kinderrechten.

 • Kennisartikel
 • Kinderrechten algemeen
Kinderen carnaval

Kennisevent: Kindgerichte communicatie, dat is klare taal?

Herbekijk een deel van ons kennisevent.

 • Research on Stage
 • Kindgerichte communicatie
jongere

KeKi's reflecties over kindgerichte communicatie

Een terugblik op de inzichten uit ons jaarlijks kennisevent met als thema kindgerichte communicatie.

 • Research on Stage
 • Kindgerichte communicatie
kind

De coronapandemie: druk op kinderrechten

Het is duidelijk uit de overzichtsstudie dat er een impact is van de coronamaatregelen op de leefwereld van kinderen, jongeren en jongvolwassenen en bijgevolg ook op kinderrechten

 • Kennisartikel
 • Corona
Covid 2

Kritikat maakt kinderen weerbaar tegen desinformatie

KeKi verzamelt tools en legt linken met onderzoek en kinderrechten

 • Tool uitgelicht
 • Desinformatie
 • Digitale wereld
media_library_kritikat (4)