• Kennisartikel
  • Kinderrechten algemeen
Type:
  • Kennisartikel
Thema:
  • Kinderrechten algemeen

Wat is de rol van het VN-Kinderrechtencomité?

Het Kinderrechtenverdrag is internationaal juridisch bindend en schrijft verschillende verplichtingen voor. In eerste instantie zijn de gevolgen van het Kinderrechtenverdrag vooral een internationale verplichting.

Het VN-comité voor de Rechten van het Kind kijkt toe

De staten worden op internationaal niveau gecontroleerd door het Comité voor de Rechten van het Kind, ook VN-kinderrechtencomité genoemd. Het kinderrechtencomité bestaat uit 18 leden, die allemaal kinderrechtenexpert zijn waaronder de Belg Benoît Van Keirsbilck van Defense Children International Belgique.

Hoe doen ze dat?

Landenrapporten: lidstaten moeten op regelmatige basis verantwoording afleggen over de stand van zaken bij het Kinderrechtencomité. Op basis van dit landenrapport stelt het kinderrechtencomité slotbeschouwingen op met aanbevelingen om de implementatie te bevorderen. Hiermee moet de lidstaat aan de slag tot het volgende rapport. De meest recente slotbeschouwingen over België vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media terug.

Opstellen van algemene commentaren: het zijn officiële aanbevelingen over

  • bepaalde onderwerpen waar meer aandacht voor moet zijn,

  • bepaalde rechten en wat ze betekenen

  • en hoe kinderrechten begrepen moeten worden in een bepaalde context.  

 De algemene aanbevelingen gelden voor alle lidstaten van het Kinderrechtenverdrag. Hier vind je een overzicht van de algemene aanbevelingen.

  • In Algemene Commentaar nr. 5 verduidelijken ze bijvoorbeeld hoe staten verplichtingen uit het Kinderrechtenverdrag kunnen verwezenlijken. Ze geven een overzicht van mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden, zowel wettelijke, administratieve als andere maatregelen. Dit vraagt de betrokkenheid van verschillende overheidsdiensten.

Behandeling van klachten: Het facultatief protocol over een installatie van een klachtenprocedure maakt het sinds 2014 mogelijk voor (een groep van) kinderen of hun vertegenwoordigers om een klacht in te dienen bij het VN-kinderrechtencomité. Deze klachten gaan over mogelijke schendingen van hun rechten uit het Kinderrechtenverdrag.

Lees meer

Bronnen

  • Nowak M. (ed.) (2012). All Human Rights for All: Vienna Manual on Human Rights. Intersentia.

  • United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2013). Individual complaint procedures under the united nationals human rights treaties. Fact Sheet No. 7/Rev. 2. New York, United Nations.

  • Verhellen, E. (2000). Verdrag inzake de rechten van het kind: Achtergronden, motieven, strategieën, hoofdlijnen. Antwerpen, Garant.