Jaarlijks kennisevent van KeKi (voorheen: Research on Stage)

huisvandeMens, Brussel

Beleidsmakers, onderzoekers en praktijkwerkers

35 € inclusief lunch

Datum:

Tijd:

Wat:
Jaarlijks kennisevent van KeKi (voorheen: Research on Stage)
Locatie:
huisvandeMens, Brussel
Doelgroep:
Beleidsmakers, onderzoekers en praktijkwerkers
Prijs:
35 € inclusief lunch

Kennisevent | Het belang van het kind in de jeugdhulp

De inschrijvingen zijn momenteel afgesloten. Je kan je wel inschrijven op de wachtlijst.

Volwassenen die beroepsmatig of vrijwillig met kinderen en jongeren werken, worden elke dag geconfronteerd met situaties waarin ze beslissingen of maatregelen nemen. Maar hoe neem je dan beslissingen of maatregelen in het belang van het kind? En is wat je beschouwt als het beste voor het kind, ook in het belang van het kind? Het belang van het kind heeft een prominente plaats in het Kinderrechtenverdrag. De uitvoering van dit recht staat centraal tijdens het kennisevent. 

Wat staat er op het programma? 

Het belang van het kind in de jeugdhulp, een kinderrechtenperspectief 

Een algemene kadering van een kinderrechtenperspectief op het belang van het kind. De toelichting gebeurt met een concrete case.  
Sprekers: Inge Schoevaerts (Kinderrechtencommissariaat) en Rozelien Van Erdeghem (KeKi)

De toepassing: drempels, uitdagingen en oplossingen 

Handelen in het belang van het kind is vaak niet vanzelfsprekend. Wat als er verschillende belangen met elkaar afgewogen moeten worden (bv. ouders en kinderen)? Of wat met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals een kind met een handicap? We zoomen in op drempels, uitdagingen en oplossingen.  

Op naar een verdere realisatie van het belang van het kind 

We streven naar een maximale verbinding van onderzoek en beleid voor de verdere realisatie van dit kinderrecht in de jeugdhulp. Als startpunt nam KeKi haar laatste beleidsadviezen onder de loep: wat is er veranderd? Welke adviezen zijn nog steeds prangend actueel én hoe kunnen we dit samen realiseren? Samen met twee uitdagers, waarbij er telkens iemand een meer onderzoeksmatige dan wel een beleidsmatige achtergrond heeft, wisselen we uit over volgende onderwerpen: 

  • Flexibiliteit versus rigiditeit, kwantiteit versus kwaliteit  

  • Capacity-building rond het belang van het kind 

  • De rol van kinderen en jongeren

  • Integratie van het belang van het kind in de pedagogische visie en praktische werkkaders binnen de jeugdhulp

Uitdagers: Benjamin Dalle (Vlaams Minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding), Wendy De Bondt (UGent), Jole Louwagie (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), Serafine Dierckx (UCLL), Jan Naert (UGent), Delphine Levrouw (Agentschap Opgroeien en UGent), Anne Buelens (beleidsondersteuner minderjarigen, VAPH) en Koen Gevaert (Agentschap Opgroeien en UGent)

Overschouwende terug- en vooruitblik 

Uit ons vooronderzoek blijkt dat het monitoren van de impact van kinderrechten(beleid) op de leefwereld van kinderen en jongeren een hiaat is in onze kennis. En monitoren bevindt zich net op de snijlijn tussen onderzoek en beleid. Bij de overschouwende blik focussen we op de kansen en uitdagingen van het monitoren van kinderrechten. 

Spreker: Caroline Vrijens (Kinderrechtencommissaris)

Zien we elkaar op 19 oktober 2023? 

Wanneer?  donderdag 19 oktober 2023 |  9.30 u. – 13.30 u. (incl. netwerklunch). Welkom vanaf 9.00 u.
Locatie: huisvandeMens,Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel  
Kostprijs: 35 €, inclusief lunch en receptie  
Indien de prijs een obstakel vormt, laat het ons dan zeker weten. 

Tijdens het jaarlijkse kennisevent, voorheen Research on Stage, zet KeKi maximaal in op de verbinding tussen praktijk, beleid en onderzoek. We gaan in interactie met elkaar, maken kennis met boeiende onderzoekers en praktijken, bedenken samen antwoorden op vragen én keren geïnspireerd huiswaarts.

Info over de toegankelijkheid van de locatie

  • Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, maar niet aangepast. Er is een ramp die toegang geeft tot de zaal, maar die is redelijk steil.

  • De toiletten zijn niet rolstoeltoegankelijk.

  • Hulpdieren zijn toegelaten.

  • De toiletten zijn gegenderd.

  • Er is een lift aanwezig, maar daarvoor moet men eerst langs die ramp passeren.

Heb je specifieke toegankelijkheidsnoden of heb je nood aan meer info? Contacteer Rozelien via rozelien.vanerdeghem@keki.be en dan bekijken we de mogelijkheden.