integriteitsbeleid

Wij doen er alles aan zodat je je in al je contacten met of via ons veilig voelt. Onze medewerkers worden opgeleid om hier alert voor te zijn.

Wanneer één van onze medewerkers, of iemand anders tijdens een activiteit, toch over je fysieke, psychologische, of seksuele grenzen gaat, is dat niet oké. We spreken dan van grensoverschrijdend gedrag.

Het is ook je recht om beschermd te worden tegen alle vormen van lichamelijk of psychisch geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik. Dit staat letterlijk in artikel 19 van het Kinderrechtenverdrag.

Aanspreekpunt Integriteit: jouw vertrouwenspersoon

Elke organisatie die met jongeren werkt, heeft een Aanspreekpunt Integriteit. In het kort: API. Het is de persoon die je kan aanspreken wanneer iemand tijdens activiteiten van de organisatie over jouw grenzen gegaan is. Ook wanneer je ziet of hoort dat dit gebeurt met iemand anders.

Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi), tZitemzo en de Kinderrechtencoalitie (KIRECO) hebben samen 1 API. Dit is Ellen Van Vooren. Je kan Ellen bereiken via mail: ellen.vanvooren@keki.be.

Ellen zal naar jou luisteren en samen met jou bekijken hoe de situatie best verder aangepakt kan worden. Onze API probeert hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met jouw mening en jouw privacy. Ze zal jouw verhaal dan ook niet zomaar delen met derden. Maar in situaties waarbij jij of anderen nog in ernstig gevaar zouden verkeren, zal de API wel soms anderen moeten inschakelen.

Nood aan meer ondersteuning? 

Wanneer je onze API contacteert, zal die je o.a. ook informeren over welke mogelijkheden er bestaan voor als je nood hebt aan meer ondersteuning omwille van wat je meemaakte. 

Je kan dan bv. contact opnemen met: 

  • De hulplijn speciaal voor kinderen en jongeren Awel 

  • De hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling 1712 

  • Een adviescentrum voor jongeren JAC 

  • Een centrum voor leerlingenbegeleiding CLB 

  • tZitemzo als je meer wil weten over je rechten 

  • Of ook de politie wanneer je klacht wilt indienen wanneer er een misdrijf werd gepleegd. 

Kinderrechten 

Alle kinderrechten vind je terug in het Kinderrechtenverdrag. Sinds 1992 gelden deze ook in België. Alle rechten zijn even belangrijk. Er loopt wel een rode draad door het Verdrag: 
1. Discriminatie is verboden (art 2) 2. Elke beslissing moet altijd in het belang van het kind zijn (art 3) 3. Minderjarigen hebben het recht om goed te kunnen leven en zich te ontwikkelen (art 6) 4. Jouw mening is belangrijk (art 12) 

Alle volwassenen moeten rekening houden met je belangen en rechten. Dus ook je ouders, leerkrachten, je huisarts, jeugdwerkers, én tZitemzo

Download: het volledige beleid