Tijdschrift (TJK)

Het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) publiceert bijdragen die een kritische duiding geven bij ontwikkelingen met betrekking tot jeugd en kinderrechten, dit over tal van disciplines, sectoren, levensdomeinen en contexten heen. KeKi verzorgt het redactiesecretariaat en zetelt in de wetenschappelijke redactieraad. In het editoriaal van het eerste nummer kan je meer lezen over het concept van het tijdschrift.

De cover en inhoudstabel van het laatste nummer vind je hier.

Wetenschappelijk tijdschrift

Het tijdschrift verschijnt in papieren vorm eenmaal per kwartaal (maart, juni, september en december) met de volgende rubrieken: 

  • een editoriaal, als korte inleiding; 
  • wetenschappelijke artikelen, dit zijn theoretische of empirische, fundamentele of beleids- en praktijkgerichte bijdragen die een kritische duiding geven bij ontwikkelingen m.b.t. jeugd en kinderrechten. Artikelen zijn grondige en systematische analyses van een jeugd- of kinderrechtengerelateerd thema; 
  • forumteksten, dit zijn opiniestukken uit persoonlijke naam of van een bepaalde organisatie; 
  • becommentarieerde rechtspraak, geselecteerd vanuit een breed jeugd- en kinderrechtenspectrum; 
  • grondige boekbesprekingen, met een overzicht en kritische bespreking van de inhoud en opvattingen die in het boek worden beschreven. 

Het eerste nummer van TJK verscheen op 20 maart 2012. Een overzicht van de volledige jaargangen vind je hier:

Het TJK is door het Gezaghebbend Panel van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand (VABB) gerangschikt als een wetenschappelijk tijschrift in ranking 1 voor de humane wetenschappen.

In principe publiceert TJK Nederlandstalige bijdragen. Franse en Engelse artikels zijn echter ook welkom, aan een maximum van één andertalige bijdrage per nummer.

Reviewproces

TJK profileert zich uitdrukkelijk als een tijdschrift met een wetenschappelijk karakter, waarbij de kwaliteit van de artikelen wordt gegarandeerd door het proces van double blind peer review. Dit houdt in dat twee anonieme reviewers, van zowel dezelfde als een andere wetenschappelijke discipline als de auteur(s) van de bijdrage, de kwaliteit en toegankelijkheid van de bijdrage beoordelen. De review gebeurt door experten die bijzondere expertise opbouwden op het brede domein van jeugd en kinderrechten en/of het concrete thema van de bijdrage.

De auteur ontvangt binnen een termijn van 4 weken de (geanonimiseerde) verslagen met gebundelde feedback via de redactiesecretaris. In voorkomend geval wordt gevraagd om herwerking binnen de maand.

E-zine TJK-Actua en Jeugdenkinderrechten.be

Het TJK-ezine maakt de verbinding tussen recht en praktijk. Juridische informatie vertalen op maat van niet-juristen, in een toegankelijke taal blijft het eerste doel. Weliswaar zullen ook praktijkjuristen (jeugdrechters, advocaten, juristen werkzaam in het welzijnswerk,...) hier relevante informatie vinden over de rechtspositie van kinderen en jongeren.

Alle bijdragen van het E-zine zijn toegankelijk voor TJK abonnees via www.jeugdenkinderrechten.be.

Praktische informatie vind je terug op de website van uitgever Larcier.

Een overzicht van de redactieleden van de verschillende deelredacties vind je hier.