Justitie en jeugdhulp

Kinderen en jongeren kunnen op verschillende manieren in contact komen met justitie en jeugdhulp. Kinderrechten spelen op dit vlak een pertinente rol. Vooral de ontwikkeling van een kindvriendelijk systeem waarin kinderen hun stem kunnen laten horen, staat hierbij centraal.

Research on Stage

In 2015 ging RoSt op weg met VOS en MOF. Samen met onderzoekers, beleidsmedewerkers en praktijkactoren ging KeKi op zoek naar inzichten over jeugdhulp en jeugddelinquentie. De samenvatting, aanbevelingen en presentaties van deze dag vind je hier.

Onderzoek en publicaties

Sinds de zesde Staatshervorming is Vlaanderen grotendeels bevoegd voor de aanpak van jeugddelinquentie. In de aanloop naar een Vlaams jeugdrecht wenste de Vlaams overheid zich te laten inspireren door de meest recente wetenschappelijke inzichten. Na een onderzoeksoproep van het Agentschap Jongerenwelzijn werkten onderzoeksgroepen binnen de KU Leuven, UGent, Vrije Universiteit Brussel en, in onderaanneming, KeKi vzw een gezamenlijk onderzoeksvoorstel uit. Dit  consortium kreeg de overheidsopdracht toegewezen. Het onderzoeksproject liep van 1 juli tot en met 30 september 2015. KeKi werkte mee aan twee deelrapporten, en publiceerde twee artikelen over dit onderwerp.

  • Consortium van Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek Ugent & Leuvens Insituut voor Criminologie KU Leuven & Crime and Society Youth Justice Vrije Universiteit Brussel & Instituut voor Sociaal Recht KU Leuven & Kenniscentrum Kinderrechten. (2015) Omgevingsanalyse Vlaams Jeugdrecht. (Rapport) (Inleidende tekst door KeKi)
  • Instituut voor Sociaal Recht KU Leuven & Kenniscentrum Kinderrechten. (2015) Rapport 4 'Het kinderrechtelijk kader'. (Deelrapport 4)
  • Instituut voor Sociaal Recht KU Leuven & Kenniscentrum Kinderrechten. (2015) Rapport 5 'Jeugdrechtsystemen in vergelijking'. (Deelrapport 5)
  • Herbots, K. (2016), “Samen op weg naar kinderrechten in jeugdhulp en jeugddelinquentie”, Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten TJK 2016, 54-61. (artikel)
  • Lembrechts, S. en Herbots, K. (2016), “Kinderrechten dagen jeugdrecht uit”, Sociaal Net, 18 februari. (artikel)

Desmet, E., Put , J. (2011). Het Decreet Rechtspositie Minderjarigen: een internationaalrechtelijke toetsing. Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten,12, ( 2), 103-120. (artikel)

Desmet, E.,  Put, J. (2011). Het Decreet Rechtspositie Minderjarigen in internationaal perspectief. Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw. (rapport)

  • In dit onderzoek wordt het decreet ‘rechtspositie minderjarige in de integrale jeugdhulp’ getoetst op basis van vier internationale instrumenten.

 

Beleidsadvisering

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2017). 'Voorontwerp van decreet jeugddelinquentierecht en het Kinderrechtenkader'. Toetsing van het voorontwerp aan het kinderrechtenluik binnen de Omgevingsanalyse Jeugdrecht (2015).

  • Dit advies en de bijbehorende aanbevelingen werd op eigen inititatief door KeKi uitgebracht. 

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2013). 'Establishing child-friendly justice'. Reflections on how to bring the child forward in the future justice policy of the European Union.

  • Dit advies werd uitgebracht naar aanleiding van ‘Assises de la justice’, twee discussiedagen over de rol van justitie in de Europese Unie, die werden gehouden op 21 en 22 november 2013.

 

Presentaties

Herbots, K. & Lembrechts, S. (2015). Omgevingsanalyse Jeugdrecht. IV. Kinderrechtelijk kader, Brussel, 13 oktober 2015.

  • KeKi gaf deze presentatie op de startvergadering van het traject inzake het maatschappelijk debat over de aanpak van jeugddelinquentie in Vlaanderen, georganiseerd door het Agentschap Jongerenwelzijn

Put, J. (2010). De realisatie van kinderrechten via het Decreet Rechtspositie: een kritische reflectie. Presentatie op de studiedag 'Vier jaar werking van het decreet rechtspositie: realisaties en aanbevelingen', Brussel, 19 november 2010.

  • Deze presentatie gaat over KeKi’s internationaalrechtelijke toets van het decreet rechtspositie minderjarige in de integrale jeugdhulp

 

Vorming

In 2011 organiseerde KeKi samen met zijn partners de postacademische vorming (PAVO) ‘Kinderrechten tussen individuele responsabilisering en maatschappelijke verantwoordelijkheid’. De spanningen tussen de verantwoordelijkheden die kinderrechten met zich mee brengen vormden de rode draad doorheen deze vorming. Tijdens de algemene startdag werden de begrippen ‘responsabilisering’ en ‘verantwoordelijkheid’ verkend. Gedurende de volgende drie vormingsdagen werd het spanningsveld rond verantwoordelijkheid verder onderzocht in een aantal concrete domeinen. Volgende thema's kwamen aan bod: 'baas over eigen lijf en leven', de rechtspositie van jongeren, en de 'harde aanpak' van jeugddelinquentie. Het volledige programma kan je hier vinden.